Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021

Planleggingsdager i barnehageåret 2020/2021 er: 2.oktober 2020 27.november 2020 12.februar 2021 10.-11.juni 2021 Barnehagen holder da stengt disse dagene.