Priser

Priser pr 01.01.2021

 

1 BARN

5 dager i uka: 3230,-

4 dager i uka: 3105,-

3 dager i uka: 2459,-

2 dager i uka: 1974,-

 

2 BARN (30% søskenmoderasjon på barn nr 2)

5 dager i uka: 2261,-

4 dager i uka: 2173,-

3 dager i uka: 1721,-

2 dager i uka: 1382,-

 

50% søskenmoderasjon barn nr 3,4,5

5 dager i uka: 1615,-

4 dager i uka: 1552,-

3 dager i uka: 1229,-

2 dager i uka: 987,-

 

Andre kostnader:

Matpenger: 390,- pr barn

Vaktmester: 100,- pr familie

Henting av barn etter barnehagens åpningstid: 500.- pr. påbegynte halvtime, pr.barn.

 

Det betales for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri måned.

 

For utfyllende informasjon om minstepriser, sjekk ut Rana kommune sine nettsider. Her finner du også informasjon om du kan ha rett til gratis kjernetid.