Barnehagen

Skonseng naturbarnehage er en privat barnehage, for barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen er omkranset av turmuligheter som vi vet å verdsette gjennom vårt satsningsområde - natur og miljø. Naturen brukes daglig til inspirasjon og refleksjon.

Vi er en enhet, hvor tanken er at barna skal kjenne alle voksne som jobber i barnehagen. Barna har likevel tilhørighet til grupper, inndelt etter alder.

Gruppene heter:

  • Mimaur (1år)
  • Auskarlomp (2 år)
  • Gro (3 år)
  • Kokkelur (4 år)
  • Høpperskrøtt (5 år)

Hos oss satser vi på høy kvalitet og kompetanse. Vi har et kreativt og faglig aktivt miljø. Vi er en fleksibel gjeng, som våger å tenke nytt og utradisjonelt. Barnehagen har høy pedagogtetthet. 

 

Våre hovedsatsningsområder er:

  • Natur og miljø
  • Enkeltbarnets behov og forutsetninger 
  • Lek og vennskap