Besøke gården på Kvernhusheia

Nærhet til dyrene

Gården på Kvernhusheia besøker vi så ofte vi kan. Her får de som ønsker det nærhet til dyrene. For noen er det nok å observere på avstand.